Oppslagsbok

Elementer av vannvarmesystemet under gulvet

Elementer av vannvarmesystemet under gulvet

Rør i vannvarmesystemet er lagt direkte på varmeisolasjon dekket med fuktighetsbestandig folie. Rørene monteres til varmeisolasjon med monteringslist MAXL Slat 2000 og andre type monteringsutstyr (clipser, kroker, grep) som holder rørene i en stabil beliggenhet og så dekkes de med påstøp. Rørene må være tilpasset slik at de kan funksjonere i temperatur opp til 70 °C og driftstrykk opp til 0,3 Mpa. Det brukes rør laget av kunstig stoff med barriere mot diffusjon, rør med mange lag og aluminiuminnlegg, og kobberrør. Ledningsdiameter er fra 12 til 22 mm.

Ledningslengden bør være tilpasset slik at enkelte løkker blir laget fra én del av ledningen. Vi kan dermed unngå rørforbindelser, de stedene som etter hvert kan bli utette.

Ledninger bør være lagt med 10-30 centimeters mellomrom. Rørene legges i form av løkker som ligner på spiraler, spiraler med integrert område ved veggen, meander eller dobbel meander. Måter rørene legges på kan kombineres med hverandre slik de tilpasses til individuelle behov.

Varmeisolasjon laget av skumplater, mineral ull eller polyester legges direkte på gulvets overflate slik at varmen strømmer i riktig retning. Når det gjelder tykke og type bør isolasjonsmateriale være tilpasset til bygningens varmekrav og potensielle belastninger.

Varmeisolasjon må ha passende tetthet og toleranse for belastning som garanterer dens stivhet slik at varmerørene er beskyttet mot forskyvninger. Lagets tykke er avhengig av oppvarming i nedre etasje; den er ca. 5 cm tykk mellom etasjer. Gulv på grunn og i kjeller krever tykkere isolasjonslag, nemlig på 8-9 cm.

Varmeisolasjon må bli dekket av MAXL Laminate 9001 fuktighetsbestandig folie. Den beskytter isolasjonen mot teknologisk fuktighet som kommer ut fra sementmørtel ved plassering av øvrige gulvbelegg.

Rørene dekkes av påstøp som består av sand, grus, vann og sement. Påstøp bør være ca. 5-6 cm tykk.

Det må være en revne mellom platen og bygningens konstruksjon, såkalt dilatasjon, med minst 0,5 cm i bredden. Temperaturen forårsaker at gulvet deformeres, men takket vare dilatasjon risikerer vi ikke brytninger av påstøp. Dilatasjonsbånd plasseres langs alle vegger, søyler og døråpninger.

« tilbake til: Oppslagsbok