Príručka

Prečo podlahové vykurovanie?

Prečo podlahové vykurovanie? 1. Optimálne rozloženie teploty v miestnosti – pohodlné používanie.

Systém podlahového vykurovania bol známy a používal sa už v starovekom Grécku a Ríme. V súčasnosti je systém teplovodného podlahového vykurovania jedným z najúčinnejších spôsobov vykurovania priestorov.

Teplovodné podlahové vykurovanie zaisťuje optimálne, takmer ideálne tzv. vertikálne rozloženie teploty v miestnostiach, čo zodpovedá prirodzeným fyziologickým potrebám človeka. Ideálne tepelné pohodlie zabezpečuje nízka teplota v úrovni hlavy a vyššia pri dlážke. Tento druh vykurovania je nenahraditeľný v obývačkách, izbách na prízemí, vysokých miestnostiach ako športové alebo priemyselné haly, v rodinných domoch a apartmánoch ako aj v konferenčných, výstavných a reprezentačných sálach, kde by malo byť teplo distribuované rovnomerne po celej ploche dlážky a nielen na miestach inštalácie ohrievačov.

2. Nízka prevádzková teplota inštalácie – úspora energie

Nemenej dôležitou prednosťou tejto vykurovacej metódy je aj nízka teplota vykurovacej plochy v rozsahu 22 – 26 °C podstatne obmedzujúca prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa prach s baktériami a mikroorganizmami nevíri vo vzduchu. Táto vlastnosť podlahového vykurovania je obzvlášť dôležitá v miestnostiach s vysokými hygienickými nárokmi. Zdravý vzduch s primeranou vlhkosťou, bez kladnej ionizácie a prachu znižuje riziko vzniku alergií, prechladnutia, únavy a ospalosti.

Teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje znížiť teplotu vzduchu v ohrievanej miestnosti v priemere o 2 ºC, čo sa odráža na úspore energie rádovo 12%. Nízka prevádzková teplota inštalácie umožňuje ako tepelný zdroj uplatniť vysokovýkonné plynové kotly ako aj kondenzačné a nekonvenčné zariadenia: tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

3. Zakrytie prvkov vykurovania – estetika interiéru.

Inštalácia teplovodného podlahového vykurovania sa nachádza pod dlážkou. Vo vykurovanej miestnosti ju tým pádom nevidieť, čo ponúka priam neobmedzené možnosti usporiadania interiéru, vrátane efektívnej úpravy priestoru pod oknom, ktorý už „nešpatí“ klasický radiátor. Kladená podlaha môže byť aj kamenná pri ktorej podlahové vykurovanie zabezpečí pocit tepla od nôh, čo nie je mysliteľné v prípade tradičného vykurovania.

« návrat do: Príručka