Home » Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos by Agnese Cimdiņa
Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos Agnese Cimdiņa

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos

Agnese Cimdiņa

Published 2012
ISBN :
ebook
262 pages
Enter the sum

 About the Book 

Šī starpdisciplinārā rakstu krājuma autori tiecas papildināt lauku attīstības stratēģiski taktisko kvantitatīvo redzējumu „no augšas” ar kvalitatīviem ikdienišķi dzīvotās dzīves portretiem „no apakšas”. Krājumā atspoguļojas centieni pēc iespējas pamatīgāk izprast tagadnes procesus laukos un sniegt padziļinātu ieskatu lauku iedzīvotāju stratēģijās un praksēs. Krājuma autori mēģina rast atbildi uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, piemēram: Kā aplūkot attīstību Latvijas laukos? Kā lauku iedzīvotāji uztver attīstības plānošanas un vērtēšanas procedūras? Kā viņi reaģē uz negaidītām pārmaiņām un prasībām, kas tiek ieviestas no augšas ekonomiskās attīstības vārdā? Kādus specifiskus rīcības modeļus viņi rada esošajos dzīves apstākļos? Kāpēc cilvēki vispār paliek dzīvot laukos, un kāpēc dodas projām? Kas ir laba dzīve Latvijas laukos?Krājumā pārstāvēts plašs zinātņu nozaru spektrs – kultūras un sociālā antropoloģija, literatūras zinātne, psiholoģija, politoloģija, vides zinātne, cilvēkģeogrāfija, socioloģija un valodniecība.