Home » گتسبی بزرگ by F. Scott Fitzgerald
گتسبی بزرگ F. Scott Fitzgerald

گتسبی بزرگ

F. Scott Fitzgerald

Published
ISBN : 9789644481451
Paperback
288 pages
Enter the sum

 About the Book 

رمان شورانگیز و خواندنی «گتسبی بزرگ» از آثار برجستهی ادبیات آمریکا در قرن بیستم است، یک اثر کلاسیک که پیوسته تجدید چاپ میشود، در دانشگاهها مورد حلاجی و بحث قرار میگیرد، از روی آن فیلم ساخته میشود و خوانندگان چند نسل را مسحور خود ساخته است. «گتسبی»،Moreرمان شورانگیز و خواندنی «گتسبی بزرگ» از آثار برجسته‌ی ادبیات آمریکا در قرن بیستم است، یک اثر کلاسیک که پیوسته تجدید چاپ می‌شود، در دانشگاه‌ها مورد حلاجی و بحث قرار می‌گیرد، از روی آن فیلم ساخته می‌شود و خوانندگان چند نسل را مسحور خود ساخته است. «گتسبی»، به گفته‌ی کنت تایتان، هنر شناس فقید انگلیسی، «کتابی است که از تارک شاه موج آمریکایی به ساحل افکنده شده و برای همه‌ی ما جاذبه‌ای آنی و ماندنی دارد.»ترجمه‌ی فارسی «گتسبی» نیز به دست مترجمی دقیق و با وسواس انجام گرفته، چند بار تجدید چاپ شده و در هر نوبت، پالوده‌تر و صیقل یافته‌تر از چاپ پیش به خوانندگان عرضه شده است.