Podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorców w Polsce

0
225

W Polsce istnieje kilka podstawowych form opodatkowania przedsiębiorców, które wpływają na prowadzenie pełnej księgowości i działalność firmy. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania ma kluczowe znaczenie dla finansowej kondycji firmy oraz jej rozwoju. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych form opodatkowania i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce.

Opodatkowanie według skali podatkowej

Opodatkowanie według skali podatkowej to system, w którym stawka podatkowa rośnie wraz ze wzrostem dochodu. W Polsce obowiązują dwie stawki podatku dochodowego, a mianowicie 17% dla dochodów do 85 528 zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.

Opodatkowanie według skali podatkowej może być korzystniejsze dla przedsiębiorców o niższych dochodach, gdyż daje im możliwość obniżenia obciążenia podatkowego poprzez korzystanie z różnych ulg i odliczeń. Warto jednak pamiętać, że wyższe stawki podatku obowiązują w przypadku, gdy przejście na opodatkowanie według skali podatkowej będzie wiązać się z istotnym wzrostem dochodów.

Opodatkowanie liniowe

Opodatkowanie liniowe to stosunkowo prosta forma obciążenia podatkowego, polegająca na stałej stawce podatkowej dla wszystkich rodzajów dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę. W Polsce opodatkowanie liniowe wynosi 19% niezależnie od wysokości przychodów. Zaletą tej formy opodatkowania jest jej prostota oraz przejrzystość, co może być szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw – zauważa księgowa z biura rachunkowego Duet z Łodzi.

Należy jednak pamiętać, że opodatkowanie liniowe nie uwzględnia osiągnięcia progu podatkowego ani innych ulg, co oznacza, że należy je stosować z rozwagą. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że opodatkowanie liniowe może być korzystne tylko dla tych przedsiębiorców, którzy osiągają stosunkowo wysokie dochody oraz przychody.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To uproszczona forma opodatkowania, która eliminuje potrzebę sporządzania rozliczeń rocznych oraz obliczania kosztów uzyskania przychodu. Ryczałt jest najkorzystniejszy dla niewielkich przedsiębiorstw z niskimi kosztami, mających niewielką liczbę transakcji oraz dla tych, którzy nie chcą prowadzić pełnej księgowości.

Podstawą opodatkowania jest Twój przychód, niepomniejszony o koszty jego uzyskania, w odróżnieniu od skali podatkowej lub podatku liniowego. Na podstawie tego przychodu oblicza się należny fiskusowi podatek według właściwej dla Twojej działalności stawki ryczałtu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here